Czapka Mikołaja


               

Uczniowie, którzy w dniu 6 grudnia będą nosili  mikołajową czapkę,  zwolnieni są z odpowiedzi ustnych.