GRY KOMOPUTEROWE – NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA


MEN skierowało do szkoły pismo dotyczące zagrożeń, wynikających z pojawiania się w Internecie nowych gier komputerowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na grę, w której uczestnicy mają za zadanie podejmować wyzwania w świecie rzeczywistym, które wyznacza tzw. ”opiekun”.

Wydaje on uczestnikom gry różnego rodzaju polecenia, dając do wykonania zadania, zagrażające zdrowiu lub życiu, m.in. dokonanie samookaleczeń, oglądanie filmów z drastycznymi scenami, chodzenie po torach kolejowych. Gra polega na tym, że codziennie dziecko ma do wykonania jedno ze „zleconych” zadań.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zwiększenie uważności i czujności wobec tego, co dzieje się z Państwa dziećmi. Szczególnie ważne jest czuwanie nad tym, co dzieci oglądają i w jakie gry komputerowe grają.

Zwracajcie Państwo uwagę na niepokojące – inne niż dotychczas – zachowania młodych ludzi.

Po więcej informacji na ten temat odsyłamy Państwa na strony:

 MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

KO Rzeszów: http://www.ko.rzeszow.pl

 

Załącznik 1 – http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2017032202.pdf

Załącznik 2 – http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2017032203.pdf

POWRÓT >>>