Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe realizuje projekt „Fundacja PZU z kulturą”!


               ŁSO wygrało konkurs dotacyjny Fundacji PZU na projekt „Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe – stolicę Polski.

               Celem projektu jest wszechstronny rozwój młodych ludzi zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – zwiększenie motywacji uczniów do edukacji i realizacji własnych marzeń poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, poznanie dziedzictwa kulturowego narodu.

Aktywny udział w projekccie ma uwrażliwić młodzież na takie wartości, jak: piękno, tradycja, patriotyzm, przywiązanie do wartości narodowych.

               W przedsięwzięciu tym bierze udział czterdzieścioro uczniów gimnazjum, o zinteresowaniach humanistycznych, pasjonujących się historią, sztuką, aktywnych w swoim środowisku. Jest on skierowany przede wszystkim do tych młodych ludzi, którzy z różnych względów mają utrudniony dostęp do tzw."kultury wyższej".

               Projekt obejmuje warsztaty edukacyjne "Nasze dziedzictwo kulturowe", przygotowujące do trzydniowej wycieczki do Warszawy, gdzie młodzież obejrzy spektakl teatralny,zwiedzi muzea, zabytki, uczestniczyć bedzie w warsztatach edukacyjnych.

               Podsumowaniem projektu będą zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych szkoły podstawowej, połączone z prezenatcją zabytków Warszawy, legendami z nią związanymi i konkursami tematycznymi.

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację PZU, Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe po raz kolejny proponuje  młodym ludziom możliwość rozwoju i daje im motywację do ciągłego doskonalenia się. 

Anna Kot

fot. ŁSO, na zdjęciu uczestnicy projektu