Lekcja muzealna klasy VII a


Dnia 11 października 2017r. uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie wraz z wychowawczynią p. Joanną Michno udali się do Muzeum – Zamku w Łańcucie na  lekcję „Biblia w sztuce. Motywy i symbole”.

 

Celem zajęć była analiza i interpretacja dzieł malarskich, mających swój rodowód w Biblii. Omówiono cztery dzieła: „Święta rozmowa”, „Ucieczka do Egiptu”, „Zuzanna i lubieżni starcy” oraz „Lot i jego córki”. Zwrócono uwagę  uczniów na fakt częstotliwości w sztuce obrazów o tematyce biblijnej. Uczestnicy zapoznali się z nowymi pojęciami jak „obraz konceptualny” czy „Biblia pauperum” mająca charakter narracyjny i historyczny, stworzona dla ludzi niewykształconych. Powtórzyli znane im wyrażenia, na przykład „zamienić się w słup soli” oraz terminy -atrybut. Poszerzyli wiadomości na temat dzieła malarskiego ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji, przestrzeni, głębi, palety barw, światła. Dokonali analizy i interpretacji obrazu pod kątem nastroju, symboliki i ekspresji. Zauważyli jedną bardzo ważną rzecz –  przekaz biblijny jest ponadczasowy i ogólnoludzki.

Zajęcia zainteresowały uczniów. Zrozumieli, jak wiele można wyjaśnić, interpretując elementy dzieła sztuki. Z chęcią wysłuchali prowadzącej i wysunęli własne przypuszczenia. Stwierdzili, że z lekcje z wykorzystaniem eksponatów muzealnych powinny odbywać się częściej.

 

 

Fragmenty sprawozdania

 uczennicy klasy VII a

Magdaleny Siwargi