Konkursy

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Konkursy organizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

REGULAMIN  XV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO     

    KLAS DRUGICH GIMNAZJUM

rok szkolny 2017/2018

         Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie. Adresowany jest do uczniów klas drugich gimnazjum i odbędzie się w dwóch etapach.

Cele konkursu:

 

 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie do twórczego myślenia
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych naszego powiatu,
 • promocja uczniów zdolnych.

 

 1. ETAP I – szkolny

 

 • Odbędzie się 6 marca 2018 roku w macierzystej szkole uczestników.
 • Zadania konkursowe opracowują organizatorzy konkursu.
 • Zadania zostaną przesłane do szkoły pocztą na 3 dni przed konkursem.
 • Szkolną komisję powołuje dyrektor szkoły.
 • Uczeń rozwiązuje 4 zadania otwarte w czasie 60 minut i nie korzysta z kalkulatora.
 • Do etapu powiatowego kwalifikuje się 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki
  w szkole.
 • Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji macierzystej szkoły.
 • Liczbę uczestników I etapu oraz listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 7 lub na adres internetowy szkoły: gm1@poczta.pl, w terminie do 13 marca 2018 roku .
 • Udział ucznia w II etapie konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

 1. ETAP II – powiatowy

 

 • Odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12oo w Szkole Podstawowej nr 1
  w Łańcucie.
 • Komisję tworzą nauczyciele matematyki z tych szkół, z których uczniowie uczestniczą
  w konkursie.
 • Uczeń rozwiązuje 4 zadania otwarte w czasie 90 minut i nie korzysta z kalkulatora.
 • Ostateczną listę laureatów i uczniów wyróżnionych ustala komisja konkursowa.
 • Wyniki konkursu i termin jego podsumowania zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.gm1.edu.pl)w ciągu tygodnia od jego przeprowadzenia.
 • Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie.

 

 1. ZAKRES PROGRAMOWY

Zakres programowy konkursu oparty jest o program „Matematyka z plusem” –
M. Rucewicz, M. Karpiński, J.Lech.

I etap obejmuje:

 • liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne,
 • obliczenia procentowe,
 • równania, nierówności, układy równań,
 • własności i pola figur płaskich,
 • trójkąty prostokątne i twierdzenie Pitagorasa

II etap obejmuje dodatkowo:

 • wielokąty i okręgi.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

                     

                                                                                               

                                                                                                                                                                    

 •  
Komentowanie nie jest możliwe