Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

- przewodniczący – Sławomir Rejman

- z-ca przewodniczącego – Magdalena Lewicka

- sekretarz – Anna Tworek – Ptak

- skarbnik – Magdalena Puziewicz

Komisja rewizyjna

- przewodniczący komisji rewizyjnej – Elżbieta Kozioł

- członek komisji rewizyjnej – Bernadetta Wojnar

 

  Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w szkole

   Regulamin Rady Rodziców

 

Zasady rozliczania składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Składka wynosi 40 zł od 1-go dziecka. Dla kolejnego dziecka z jednej rodziny składka wynosi 20 zł. Składkę należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 31.12. bieżącego roku z możliwością płatności w ratach.

Ze środków zgromadzonych na rachunku Rady Rodziców organizowane są m.in.:

  • współuczestniczenie w imprezach szkolnych (dzień dziecka itp),
  • pomoc na rzecz szkoły (zakup ławek, krzeseł, sprzętu elektronicznego itp),
  • pomoc dzieciom potrzebującym,
  • nagrody za osiągnięcia w szkole,
  • dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej,
  • zabawa choinkowa .
  • inne

Rachunki i pełne rozliczenia dostępne są do wglądu u Skarbnika Rady Rodziców.

Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

Zasady wpłaty składki na rachunek bankowy. Dane do wpłaty:

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Nr konta: 72 8642 1142 2014 2410 1574 0001

tytułem: imię i nazwisko oraz klasa ucznia

Komentowanie nie jest możliwe