Świetlica i stołówka

 

 

OPŁATA  ZA OBIADY WE WRZEŚNIU  2017 R. WYNOSI 76 ZŁ  (4 ZŁ ZA POSIŁEK)
NALEŻNOŚĆ PROSZĘ WPŁACAĆ DO 10. BIEŻĄCEGO MIESIĄCA:

  • PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY 
  • BĄDŹ OSOBIŚCIE U WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 11.30-11.45 LUB 12.30-12.45
INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY     (TEL.: 17 225 31 40 W GODZ. 7.00-14.00).
 
DANE DO PRZELEWU:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAŃCUCIE
NUMER KONTA: 45864211422014111490130003
TYTUŁEM: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 R. ZA…. ( NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA) 

Komentowanie nie jest możliwe