Pedagog, psycholog

Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

mgr Iwona Pysz – pedagog

poniedziałek     8.30 – 12.30

wtorek             8.30 – 13.00

środa               8.00 – 12.00

czwartek       12.00 – 15.30

piątek              8.00 – 12.00

 

mgr Maria Kaczka – psycholog

poniedziałek     9.00 – 13.00

środa               9.30 – 13.30

czwartek          8.00 – 12.00

 

Jesteśmy otwarte na pracę oraz pomoc dzieciom i młodzieży. Chętnie będziemy współpracować z rodzicami naszych uczniów w każdej, wymagającej tego sytuacji.
Na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagog/psycholog umieszczane będą informacje o realizowanych w trakcie roku szkolnego działaniach wychowawczo – profilaktycznych.

 

 

Poradnia Psych-Pedag. w Łańcucie

GRY KOMOPUTEROWE NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W KLASIE VII

                     23 października w klasie 7a zostały przeprowadzone przez psychologa i pedagoga zajęcia warsztatowe, dotyczące samooceny (mocne strony) oraz umiejętności współpracy w grupie.
                  Siódmoklasiści mieli możliwość lepszego poznania siebie, zaprezentowania swoich zainteresowań, talentów. Pracując w małych grupach zwracali uwagę na zachowania, które ułatwiają współpracę.

 

 

 

 

Zajęcia Kinezjologii Edukacyjnej

                   W dniu 8.11.2017 rozpoczęto zajęcia Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennison’a w klasach pierwszych.

                   Głównym celem tych zajęć jest szeroko pojęta gimnastyka mózgu po to, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Tematyka zajęć:

- przekraczanie linii środkowej,

- ćwiczenia antystresowe i rozluźniające,

- ćwiczenia energetyzujące,

- ćwiczenia pogłębiające.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 15 – 20 minut, do końca pierwszego półrocza.

Zajęcia prowadzi psycholog szkolny przy współpracy pedagoga.

Komentowanie nie jest możliwe