Dokumenty

ico_pdf   Koncepcja pracy szkoły

ico_pdf  Statut Szkoły Podstawowej nr 1 

ico_pdf  Statut Publicznego Gimnazjum nr 1

   Uchwała 6/2015/2016 w sprawie zmian w Statucie PG nr 1

 Zarządzenie w sprawie korzystania z bezpłatnych podręczników

Regulamin korzystania z szatni w szkole podstawowej

ico_pdf   Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

ico_rar   Systemy oceniania

ico_pdf   Wymagania edukacyjne – klasa I

ico_rarWymagania edukacyjne – klasa VII

ico_pdf   Punktacja zachowania

ico_pdf   Warunki realizacji projektu

ico_pdf   Tematy projektów

ico_pdf   Zestaw podręczników

Komentowanie nie jest możliwe