Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w roku szkolnym 2016/2017

  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

SKŁAD SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  w roku szkolnym 2016/2017:

 

Nadzór nad Samorządem Uczniowskim:

mgr Wioletta Inglot

mgr Adrianna Kaput

mgr Joanna Michno

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Beata Skorus kl. 3b

Zastępca: Dominik Łoza kl. 2b

Sekretarz: Nikola Cierpisz kl. 3d

 

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Sekcja dekoracyjna (opracowuje harmonogram gazetek na korytarzach szkolnych,

nadzoruje wykonanie w terminie dekoracji na korytarzach, wykonuje gazetki tematyczne):

Gabriela Hałas kl. 2a

Weronika Hoły kl. 2a

Marta Lis kl. 2a

Zuzanna Pietraszek kl. 2a

 

Sekcja reprezentacyjna (sprawuje opiekę nad sztandarem szkoły, reprezentuje społeczność szkolną w środowisku lokalnym):

 

Natalia Balawejder kl. 3b

Nikola Cierpisz kl.3d

Katarzyna Kuras kl. 3d

Michał Lech kl. 3b

Wojciech Ogórek kl. 3b

Paulina Szmuc kl. 3d

Sekcja muzyczna (dba o nagłośnienie organizowanych imprez):

Bartosz Fleszar kl. 2a

Maciej Noga kl. 2b

Krystian Waga kl. 2a

 

Sekcja fotograficzna (dokumentuje wydarzenia z życia społeczności szkolnej):

Ewa Tomaszek kl. 2b

Rafał Marszał kl. 3e

 

Sekcja informacyjna (upowszechnia wiadomości SU):

Aleksandra Drewniak kl. 2a

Michalina Chrzan kl. 2a

Sabina Skórska kl. 2a

 

Sekcja imprezowa (współorganizuje spotkania i wybrane imprezy okolicznościowe):

Anna Bardian kl. 3b

Dawid Chmiel kl. 3b

Anna Krowicka kl. 3b

Jagoda Józefczyk kl. 3b

Katarzyna Bieńkowska kl. 3a

Izabela Szpyrka kl. 3a

 

Sekcja gospodarcza (pozyskuje fundusze dla SU, gromadzi środki finansowe, prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, czuwa nad porządkiem w czasie imprez szkolnych):

Wiktoria Hojda kl. 3e

Zofia Jędruchów kl. 3e

Agnieszka Kolek kl. 2a

Kamila Kontek kl. 3e

Julia Midura kl. 2a

Maria Tendaj kl. 2a

 

 

 

 

 

Komentowanie nie jest możliwe